อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ยินดีต้อนรับ คณะตรวจสอบคุณภาพวัสดุ จาก SCG

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พศ.2566 คณะตรวจสอบวัสดุ จาก SCG นำโดย คุณสุธาวส พวกอิ่ม ( Product Qualtiy Management office ) บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั้น จำกัด เข้าเยี่ยมชม และ ตรวจสอบคุณภาพ คอนกรีตบล็อกวงกลม (WK-BLOCK) ซึ่งเป็นคู่ธุรกิจ ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า คอนกรีตบล็อกของวงกลม เพื่อให้สินค้าของวงกลม สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ( SCG Supplier Code of Conduct ) จึงมั่นใจได้ว่า สินค้า คอนกรีตบล็อกของวงกลม ได้คุณภาพมาตรฐานและ มีแนวทางดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG

 

 

 

ขอบคุณ โครงการ Six Senses Residence The Forestias

 

ขอขอบคุณ โครงการ Six Sense Residence The  Forestias ที่มั่นใจเลือกใช้ อิฐตัน FAST BRICK

ในโครงการนี้  โดยโครงการดังกล่าวเป็นบ้านระดับซูเปอร์พรีเมียมกับแบรนด์ระดับโลก ประกอบไปด้วย บ้านเดี่ยวจำนวน 27 หลัง ซึ่งตัวบ้าน มีราคาให้เลือกตั้งแต่ 180 ล้านบาท ไปจนถึง 360 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 4,700 ล้านบาท การคัดเลือก วัสดุในการก่อสร้าง ต้องมั่่นใจถึงคุณภาพ และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยผนังบ้านโครงการนี้ เจาะจงเลือกใช้ อิฐตัน FAST BRICK ทั้งหมดในโครงการ โดยมีคุณสมบัติเด่นที่สุด ในเรื่องความแข็งแรง การกั้นเสียง การทนไฟ ทนต่อสภาวะภูมิอากาศในประเทศไทย ตอบสนองต่อผู้ออกแบบโครงการ ที่ต้องการทำให้เป็นบ้านที่สามารถยกระดับคุณภาพชิวิตของผู้อยู่อาศัยไปได้อีกระดับอย่างแน่นอน

 

 

 

โรงงานวงกลม WK-BLOCK ซ้อมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

โรงงานวงกลม คอนกรีตบล็อก (WK-BLOCK ) ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดับเพลิงจาก อบต.แก่งคอย ให้ความอนุเคราะห์จัดฝึกซ่้อมให้ แก่พนักงานวงกลม โดยภาคเช้าภาคทฤษฎี และ ภาคบ่าย ภาคปฎิบัติ เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย สามารถเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจน สามารถปฎิบัติตามแผนการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายต่อชีวิต และ ทรัพย์สิน ตามกฎกระทรวง ของกรมสวัสดีการและคุ้มครองแรงงาน

 

228802.jpg

 

 

228810.jpg

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ 2566

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 หจก.วงกลม และ บริษัท นพปฎล จำกัด  จัดพิธีสรงน้ำ เลี้ยงพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกราต์ ประจำปี 2566 นำโดย คุณประเสริฐ - สุนิสา กิติเรียงลาภ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร้อมพนักงานทุกคน โดยระหว่างพิธีการ ถือในโอกาสมงคลนี้ ที่ทางหจก.วงกลม ก้าวเข้าสู้ปืที่ 45 มีการมอบของรางวัลให้แก่พนักงานที่มีอายุงาน ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ พนักงาน วงกลม และ บริษัท นพปฎล พนักงานทุกคน และ ผู้เข้าร่วมพิธิ ได้ฟังเทศน์จากเจ้าอาวาส วัดโบสถ์ เพื่อเพิมสิริมงคลในวารถดิถีขึ้นปีใหม่ไทย

 

 

 

LINE_ALBUM__2566_230417_47.jpg

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค