อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

บล็อกวงกลม แตกต่างจาก บล็อกทั่วไป อย่างไร

1 คัดเลือกวัตถุดิบ สะอาด ได้สัดส่วน ( Fine & Coarse Aggregates )

- ไม่มีสารอินทรีย์ ,เศษไม้ , ดิน ผสม ส่งผลกับความคงทนของอิฐ

2. ใช้ปูนซิเมนต์ปอร์แลนด์ ตราช้าง ( Portland Cement Type 1 ) ไม่น้อยกว่า 270 กก.ต่อ 1 ลูกบาสก์เมตร

- อิฐแข็งตัวเร็ว แกร่ง ไม่ผุ

3. คำนวณ สัดส่วนอย่างเหมาะสม ด้วยวิธี Sive Analysis จนได้ค่า Finess Modulus ที่แม่นยำ

- อิฐเนื้อแน่น มีกำลังอัดประลัยสูง ( Compressive strenth 140 ksc)

- อัตราการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์

4. ผสมวัตถุดิบด้วย ระบบผสมอัตโนมัติ ควบคุมความชื้น Moisture Control, ควบคุม water ratio

- อิฐทุกก้อน สัดส่วนสม่ำเสมอ

- ปริมาณน้ำ (w/c) ส่งผลต่อความแข็งแรงของอิฐ

5. ห้องบ่มคอนกรีต ( Curing room )

- อิฐทุกก้อน บ่มด้วยอุณหภูมิ 50 -75 องศาเซลเซียล เพื่อให้เกิดปฏิกิริยา ไฮเดรชั่นอย้างสมบูรณ์ ( Hydration reaction ) ส่งผลต่อ ความคงทนของอิฐในระยะยาว ( Durability )

 

วงกลม ผู้เชี่ยวชาญบล็อกผนัง มากกว่า 35 ปี