อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

บล็อกวงกลม แตกต่างจาก บล็อกทั่วไป อย่างไร

1 คัดเลือกวัตถุดิบ สะอาด ได้สัดส่วน ( Fine & Coarse Aggregates )

- ไม่มีสารอินทรีย์ ,เศษไม้ , ดิน ผสม ส่งผลกับความคงทนของอิฐ

2. ใช้ปูนซิเมนต์ปอร์แลนด์ ตราช้าง ( Portland Cement Type 1 ) ไม่น้อยกว่า 270 กก.ต่อ 1 ลูกบาสก์เมตร

- อิฐแข็งตัวเร็ว แกร่ง ไม่ผุ

3. คำนวณ สัดส่วนอย่างเหมาะสม ด้วยวิธี Sive Analysis จนได้ค่า Finess Modulus ที่แม่นยำ

- อิฐเนื้อแน่น มีกำลังอัดประลัยสูง ( Compressive strenth 140 ksc)

- อัตราการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์

4. ผสมวัตถุดิบด้วย ระบบผสมอัตโนมัติ ควบคุมความชื้น Moisture Control, ควบคุม water ratio

- อิฐทุกก้อน สัดส่วนสม่ำเสมอ

- ปริมาณน้ำ (w/c) ส่งผลต่อความแข็งแรงของอิฐ

5. ห้องบ่มคอนกรีต ( Curing room )

- อิฐทุกก้อน บ่มด้วยอุณหภูมิ 50 -75 องศาเซลเซียล เพื่อให้เกิดปฏิกิริยา ไฮเดรชั่นอย้างสมบูรณ์ ( Hydration reaction ) ส่งผลต่อ ความคงทนของอิฐในระยะยาว ( Durability )

 

วงกลม ผู้เชี่ยวชาญบล็อกผนัง มากกว่า 35 ปี

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค