อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

การคำนวณพื้นที่ การรับแรงอัด อิฐบล็อก คอนกรีตบล็อก คำนวณอย่างไร

การคำนวณพื้นที่การรับแรงอัด ( Area Compressive strength ) ของอิฐบล็อก และ คอนกรีตบล็อก ( Concrete block , CMU. ) มีการคำนวน 2 ประเภท ตามมาตรฐาน มอก.57-2560 ,58-2560 และ ตามมาตรฐาน ASTM C140 , C90 ดังนี้

 1. คำนวนจากพื้นที่ รวม ( Total area  Compressive strength ) คือ คำนวณจากพื้นที่ กว้าง x ยาว ของอิฐบล็อก โดยไม่ได้หักพื้นที่รู ออก แต่อย่างใด เช่น คอนกรีตบล็อก หนา 14 ซม x ยาว 39 ซม =  546 ตร.ซม.

 ตามมาตราฐาน ASTM C140 กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 7 Mpa. หรือ ประมารณ ุุ70 ksc.

2. คำนวณจากพื้นที่สุทธิ ( Net area Compressive strength )  คือ คำนวณจากพื้นที่สุทธิ เท่านั้นของ อิฐบล็อก โดยต้องหักจากพื้นที่รู ออก ด้วยสูตรสมการ ปริมาตร ( Volume ) หาร ด้วยความสูง ดังนั้น พื้นที่สุทธิจะน้อยกว่าพื้นที่ รวม  ตามมาตราฐาน ASTM C140 กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 140 Mpa. หรือ ประมารณ ุุ140 ksc.

 ที่สำคัญพื้นที่ (area ) ที่นำมาคำนวณต้องเป็นพื้นที่ที่ตั้งฉากกับเครื่องกด ซึ่งก็คือ พื้นที่ที่รับแรงของอิฐบล็อก หรือ คอนกรีตบล็อกเท่านั้น

_11.png

คอนกรีตบล็อก วงกลม สร้างผนังสระว่ายน้ำ

 คอนกรีตบล็อก ( concrete masonry units ) นอกจากจะสามารถก่อสร้างทำผนังบ้าน ผนังอาคาร ผนังโรงงาน

และผนังกำแพง ทั่วไป อื่นๆได้แล้ว  คุณสมบัติพิเศษของคอนกรีตบล็อกที่เด่น ในเรื่อง การดูดซึมน้ำต่ำ ,ความแข็งแรง ,ก่อสร้างง่าย และราคาประหยัดแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการก่อสร้างผนังของสระว่ายน้ำ ด้วยวิธีก่อแบบเสริมเหล็กในรู คอกรีตบล็อก ( Reinforeced CMU ) โดยไม่ต้องเข้าแบบ เท คอนกรีตเหมือนผนังสระว่ายน้ำทั่วๆไป ลดขั้นตอนการก่อสร้าง ประหยัดเวลา และ ประหยัดต้นทุนได้ดีมากอีกด้วย 

ดย คอนกรีตบล็อกที่แนะนำ คือ WK-8 รุ่นผิวละเอียด ขนาด 190x190x390 มาตรฐาน มอก.58-2560 ของทางวงกลมครับ

 

38790.jpg

 

อิฐตัน คอนกรีตบล็อก ที่มีความหนาแน่นสูง ดีอย่างไร ?

 อิฐตัน และ อิฐบล็อก คอนกรีตบล็อก ที่มีความหนาแน่น (Density ) สูง ดีอย่างไร ?

 อิฐในท้องตลาด อิฐมวลเบา ที่มีความหนาแน่นน้อย ที่อยู่ประมารณ 700 -1,200 kg/m3 จะมีประโยชน์ในเรื่องน้ำหนัก

 อิฐที่เบา ยกก่อสร้างได้ง่าย แต่จะ มีคุณสมบัติหลายประการ ที่ อิฐ ที่มีความหนาแน่นสูง ( > 2,000 kg/m3 ) จะมึคุณสมบัติของอิฐที่ดีกว่า เหมาะสำหรับผนังที่ต้องการคุณภาพสูง ดังนี้

 

192746.jpg

 

 

 

192745.jpg

 

1 . การรับแรงอัดคอนกรีตบล็อก ( Compressive strength ) สูงกว่า 2-3 เท่า เมื่อเทียบกับอิฐที่หนาแน่นน้อย

2.  การดูดซึมน้ำอิฐ ( Water Absortion ) น้อยกว่า 2-3 เท่า เมื่อเที่ยบกับอิฐที่หนาแน่นน้อยกว่า

3.  ค่าการกันเสียงอิฐ ( SCT ) ดีขึ้นมากกว่า 20-40 % เมื่อเทียบกับอิฐที่หนาแน่นน้อยกว่า

4.  ผนังไม่แตกร้าว ( wall crack)  ผนังอิฐที่ความหนาแน่นสูง จะสามารถใช้ปูนก่อฉาบได้ทั่วไป มีลักษณะ ความเป็นคอนกรีตสูง ซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับ ปูนก่อและปูนฉาบ ทำให้ผนังไม่เกิดรอยร้าว ( zero crack ) และตัวอิฐไม่ดูดซึมน้ำจากปูนฉาบ ทำให้ผนังมีความแข็งแร็ง

5. การทนไฟ ( Fire rating ) อิฐ ที่มีความหนาแน่นสูง จะมีความแข็งแรงมาก ทำให้ป้องกันไฟ ได้นานกว่า อิฐที่มีความหนาแน่นต่่ำ

 จะเห็นได้ว่า อิฐตันFAST BRICK และ คอนกรีตบล็อก (WK-BLOCK ) ที่มีความหนาแน่นสูง ( >2,000 kg/m3 ) จะส่งผลให้ อิฐ มีคุณสมบัติ ที่ดีหลายประการ เหมาะสำหรับผนัง อาคาร บ้านพักอาศัย โรงงาน โรงแรม ที่ต้องการผนังคุณภาพ ในราคา ที่ถูกกว่าผนังหลายประเภท

 

ข้อดี ของคอนกรีตบล็อกวงกลม ผิวละเอียด

 ในการก่อสร้างผนังคอนกรีตบล็อก โดยทั่วไปแล้ว คอนกรีตบล็อกจะมีผิวที่หยาบ เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของปูนฉาบ

 แต่ การก่อสร้างในยุคสมัยใหม่ ที่ต้องการโชว์ผนัง ของโครงสร้าง ตามที่ผู้ออกแบบ ต้องการ สามารถใช้ คอนกรีตบล็อกวงกลม WK-BLOCK ชนิดผิวละเอียด ( smooth surface concrete block ) ก่อโชว์แนวผนังได้อย่างสวยงาม ปราณีต ลดต้นทุนค่าก่อสร้าง โดยยังคง คุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกที่มีความแข็งแรงสูง สามารถออกแบบผนังรับน้ำหนัก (Load bearing wall cmu ) หรือ จะเป็นผนังภายใน ภายนอก อาคาร โรงแรม ได้อีกด้วย 

   

 

209756.jpg

 

 คอนกรีตบล็อกผิวละเอียด ของวงกลม มีจุดเด่นเรืองคุณสมบัติ ดังนี้

 1 .การทนไฟได้มากกว่า  4 ชั่วโมง

 2 .การดูดซึมน้ำต่ำ 4-8 % ผนังไม่เป็นเชื้อรา ลดการแตกร้าวของผนัง

 3. มีค่าการกันเสียงที่ดีมาก STC 43

 4. ผนังคอนกรีตบล็อก มีความแข็งแรงสูง สามารถออกแบบ การรับแรงอัด ได้ตั้งแต่ 45 ksc. - 170 ksc. 

 5. คอนกรีตบล็อก มีให้เลือกหลายขนาด ความหนา ความยาว หรือ สั่งผลิตใหม่ตามแบบที่ต้องการได้

 6. ลดต้นทุนการก่อสร้าง ได้มากกว่าการก่อสร้างแบบปกติ

 

 

 

อิฐตัน FAST BRICK ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2895-2564

อิฐ คอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก ตามมาตรฐาน มอก เก่า คือ มอก.2895 -2561 มีการปรับปรุงและยกเลิก มาตรฐานใหม่ เป็น มาตรฐาน คอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก เลขมาตฐาน มอก. 2895 -2564  (TIS 2895-2564 )โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วงกลม ( WK- BLOCK ) ผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กำหนดไว้ ตามขนาดดังนี้

 

1. อิฐตัน FAST BRICK ขนาด 70 x140 x290 mm.

2. อิฐตัน FAST BRICK ขนาด 70 x150x300 mm.

3. อิฐตัน FST BRICK ขนาด 90 x140x290 mm.

ในส่วนคอนกรีตบล็อก กลวง ( HOLLOW BLOCK ) ผ่านมาตรฐาน ตามขนาดดังนี้

1. อิฐคอนกรีตบล็อก ขนาด 70 x190x390 mm.

2. อิฐคอนกรีตบล็อก ขนาด 90x190x390 mm.

3. อิฐคอนกรีตบล็อก ขนาด 140 x190x390 mm.

4. อิฐคอนกรีตบล็อก ขนาด 190x190x390 mm. 

โดย คุณสมบัติ ตามมาตรฐาน มอก 2895-2564 ใหม่นี้ กำหนดความหนาเปลือกผนัง พื้นที่หน้าตัดอิฐ ที่มากกว่า มาตรฐาน มอก 58-2561 และ มาตรฐาน มอก 57-2561 แต่ยังคงกำหนด การรับแรงอัด เท่า มาตรฐาน มอก.58-2561  การเลือกใช้งาน คอนกรีตบล็อก หรือ อิฐตัน หรือ อิฐคอนกรีตเชิงตันไม่รับน้ำหนัก เลือกได้หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผนัง โครงสร้างแต่ละประเภท สนใจ สอบถาม ที่วงกลมบล็อก หรือ

โทร 081 634 5288 ได้เลยนะครับ

 

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค