อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

โรงงานวงกลม WK-BLOCK ซ้อมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

โรงงานวงกลม คอนกรีตบล็อก (WK-BLOCK ) ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดับเพลิงจาก อบต.แก่งคอย ให้ความอนุเคราะห์จัดฝึกซ่้อมให้ แก่พนักงานวงกลม โดยภาคเช้าภาคทฤษฎี และ ภาคบ่าย ภาคปฎิบัติ เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย สามารถเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจน สามารถปฎิบัติตามแผนการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายต่อชีวิต และ ทรัพย์สิน ตามกฎกระทรวง ของกรมสวัสดีการและคุ้มครองแรงงาน

 

228802.jpg

 

 

228810.jpg

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ 2566

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 หจก.วงกลม และ บริษัท นพปฎล จำกัด  จัดพิธีสรงน้ำ เลี้ยงพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกราต์ ประจำปี 2566 นำโดย คุณประเสริฐ - สุนิสา กิติเรียงลาภ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร้อมพนักงานทุกคน โดยระหว่างพิธีการ ถือในโอกาสมงคลนี้ ที่ทางหจก.วงกลม ก้าวเข้าสู้ปืที่ 45 มีการมอบของรางวัลให้แก่พนักงานที่มีอายุงาน ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ พนักงาน วงกลม และ บริษัท นพปฎล พนักงานทุกคน และ ผู้เข้าร่วมพิธิ ได้ฟังเทศน์จากเจ้าอาวาส วัดโบสถ์ เพื่อเพิมสิริมงคลในวารถดิถีขึ้นปีใหม่ไทย

 

 

 

LINE_ALBUM__2566_230417_47.jpg

วงกลม ขอเรียนแจ้งวันหยุดเนื่องในเทศกาล สงกรานต์ 12- 16 เมษายน พ.ศ 2566

เนื่องในเทศกาล สงกรานต์ ( Songkran Festival )  หจก.วงกลม (WK-BLOCK) และ บริษัท นพปฎล จำกัด ขอเรียนแจ้งวันหยุด ตั้งแต่วันที่ 12 -16 เมษายน พ.ศ 2566 โดยจะเปิดบริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ 2566

 

 

 

อิฐตัน FAST BRICK และอิฐบล็อก คอนกรีตบล็อกวงกลม จัดส่งได้ทั่วประเทศ

 -ขอขอบคุณลูกค้า ทุกจังหวัดของอิฐตัน FAST BRICK และ อิฐ คอนกรีตบล็อก วงกลม --

ทางโรงงานวงกลม WK-BLOCK มีรถบริการจัดส่งอิฐตัน FAST BRICK คอนกรีตบล็อก อิฐบล้อก ได้ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นอิฐบล็อก โซนภาคเหนือ เช่นจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง โซนภาคกลาง โซนภาคอีสาน โซนภาคตะวันตก โซนภาคตะวันออก โซนภาคใต้ จังหวัด พังงา ภูเก็ต 

 ด้วยบริการจัดส่งอิฐ ตรงเวลา ได้มาตรฐาน ราคาพิเศษ สนใจโทร 081 6345 288 , 084 675 4002 

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค