อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ยินดีต้อนรับ B.L HARBERT INTERNATIONAL เยี่ยมชม WK-BLOCK

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ 2565  บริษัท B.L HARBERT INTERNATIONAL  นำโดย MR. ROEL. ( ARCHITECT ENGINEER ) และ MR.SAMI  ( QC.MANAGER) เยี่ยมชม โรงงานวงกลม คอนกรีตบล็อก ( WK-BLOCK ) เพือนำไปใช้ใน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสถานฑูตร สหรัฐ ฯ ( U.S EMBASSY THAILAND ) โดยโครงการทันสมัยนี้ตั้งเป้าที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม ระดับ SILVER ภายใต้มาตรฐาน LEED และผสมผสารองค์ประกอบด้านการออบแบบที่เป็น มิตร ต่อสิ่งแวดล้อม  โครงการนี้จึงมั่นใจ เลือกใช้ คอนกรีตบล็อกวงกลม ( WK- BLOCK MASONRY CMU ) ที่ผ่านมาตรฐาน ASTM C140 และ มาตรฐาน มอก.57-2560 (Load-bearing concrete masonry )  โดยได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว GREEN LABEL .group_picture_1.jpg

 

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร อยุธยา ซิตี้พาร์ค เข้าเยี่ยมชม โรงงาน วงกลม WK-BLOCK

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ 2565 คณะผู้บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นำโดย คุณสาธิต เต่าทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คุณวรภณ ปุณณรัชช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน และคณะ ให้เกียรติเยียมชม โรงงานวงกลม คอนกรีตบล็อก WK-BLOCK  พร้อมท่านอาจารย์ บุญเสริม เปรมธาดา อาจารยคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าชมกระบวนการผลิตอิฐบล็อก การออกแบบ อิฐบล็อกลวดลาย ให้สอดคล้องกับ สถาปัตยกรรมได้ทุกรูปแบบ อิฐบล็อก สามารถผสมวัสดุอื่นๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( GREEN MATERIAL)  โดยยังคงคุณสมบัติ ความแข็งแรง คงทนระยะยาว ด้วยกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่มีมาตรฐาน จาก วงกลมบล็อก

 

 

ขอบคุณโครงการ CENTRAL CLUB เลือกใช้ คอนกรีตบล็อก SPLIT FACE

โครงการ CENTRAL CLUB PLAZA RAMA2  มั่่นใจเลือกใช้ คอนกรีตบล็อกวงกลม รุ่น ผิวหน้าขรุขระ

( CONCRETE BLOCK SPLIT FACE WK-8 )  ขนาด 190x190x390 มม. ที่ผิวหน้าเป็นธรรมชาติ โดยยังคง

ความแข็งแรง ของคอนกรีตบล็อก สามารถก่อได้สูงถึง 3 เมตร ด้วยการออกแบบเสาเอ็น คานเอ็น ในตัวคอนกรีตบล็อก

ได้เอง คงความสวยงามตลอดแนวผนัง อายุการใช้งานยาวนาน คงทนแข็งแรง เหมาะสมกับสภาพอากาศประเทศไทย

 

 

 

31567.jpg

 

ยินดีต้อนรับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้าตรวจชม โรงงานวงกลม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พศ.2565  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
( TIS - STANDARD)  นำโดย คุณธีระนันท์ ห้วยห้อง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ ได้เข้าตรวจประจำปี 2565 สำหรับมาตรฐานคอนกรีตบล็อก อิฐคอนกรีต และอิฐเชิงตันไม่รับน้ำหนัก โดยมีการสุ่มตรวจ ผลิตภัณท์ ที่ทางวงกลม ได้รับอนุญาติแสดงเครื่องหมาย มอก. ดังนี้

1. มาตรฐาน มอก.57-2560 คอนกรีคบล็อกกลวงรับน้ำหนัก

2. มาตรฐาน มอก 58-2560  คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก

3. มาตรฐาน มอก 2895-2561 อิฐคอนกรีตไม่รับน้ำหนัก

4. มาตรฐาน มอก 59-2560 อิฐคอนกรีต

5. มาตรฐาน มอก. 60-2560 คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก

รวมทั้ง ร่วมตรวจการปรับค่า คาริเบท เครื่องกด เครื่องทดสอบ กระบวนการแสดงเครื่องหมาย และ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตขอโรงงานวงกลม ( WK-BLOCK ) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สินค้า คอนกรีตบล็อก วงกลม ทุกก่อน เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

 

 

1111.jpg

 

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค