อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ขอขอบพระคุณ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา เลือกใช้อิฐบล็อก วงกลม

ขอขอบพระคุณ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา  อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ที่ไว้วางใจให้ หจก.วงกลม WK-BLOCK เป็นผู้ผลิตสำหรับงานดีไซน์สไตล์ พิเศษ ( Special concrete block )

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

โรงงาน วงกลม ซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี 2563

มื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พศ 2563 โรงงานวงกลม WK-BLOCK ได้ซ้อมแผนดับเพลิง และการอพยพเบื้องต้นในกรณีที่เกิดเหตุไฟใหม้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ ที่โรงงานคำนึงถึงความปลอดภัย ในการทำงาน

 

 

 

 

 

โรงงานวงกลม WK-BLOCK ขอเรียนแจ้งวันหยุด วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563

โรงงานวงกลม WK-BLOCK และ บริษัท นพปฎล จำกัด ขอเรียนแจ้งวันหยุด 27-28 กรกฎาคม 2563

โดยจะเปิดบริการปกติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

 

โรงงานวงกลม WK-BLOCK ขอแจ้งวันหยุดเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

โรงงานวงกลม WK-BLOCK ขอแจ้งวันหยุดเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

  หยุดทำการ 1 วัน โดยจะเปิดทำการปกติ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค