อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ขอบคุณ อาจารย์บุญเสริม เปรมธาดา ที่มั่นใจเลือกใช้ อิฐบล็อก วงกลม

ท่านอาจารย์บุญเสริม เปรมถาดา สถาปนิกไทยได้รับรางวัล ศิลปาธร และ อีกหลายรางวัลระดับโลก ได้ออกแบบ ผลิตภัณท์ อิฐบล็อก รูปทรงวงกลม ที่มีลักษณะเฉพาะ โดยผสมด้วย มูลช้าง ผ่านการขึ้นรูป จากโรงงานวงกลม อันประณีต เพื่อนำแสดงโชว์ที่กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศษ City of Versailes ,France.

 

ขอขอบคุณโรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตันคอลเลจ เลือกใช้อิฐ วงกลม

 

โรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ มั่นใจ เลือกใช้ อิฐบล็อก ช่องลม ลวดลาย จาก วงกลม WK-BLOCK ที่ผลิตขึ้นตามแบบ (Made to Order ) ที่ต้องการ โดยมีความแข็งแรงของตัวอิฐ สามารถก่อได้สูงหลายชั้น ยังคงความสวยงาม นอกจาก อิฐช่องลม ผนังภายนอกแล้ว ผนังภายในอาคารเรียน มั่นใจเลือกใช้ อิฐตัน Fast Brick มอก.59-2561 และ  มอก.2895 -2561 แทนอิฐมอญ มั่นใจได้เรื่อง การกันเสียง คุณสมบัติการทนไฟ ส่งมอบงานก่อสร้างได้ทันเวลา ในงบประมาณที่ถูกกว่าผนังอิฐมอญ และผนังอื่่นๆ ครับ  ผนังอิฐคุณภาพ เจาะจงเลื่อกใช้ผนังอิฐ จากวงกลม นะครับ

อิฐตัน FAST BRICK และ บล็อกวงกลม ได้รับการรับรอง Made in Thailand

อิฐตัน ฟาสบริก FAST Brick และ อิฐบล็อก คอนกรีตบล็อก วงกลม WK-BLOCK ได้รับการรับรอง

 ++  สินค้าที่ทำการผลิตในประเทศไทย 

 ++  โดยธุรกิจ ที่จดทะเบียนถูกต้องชัดเจนในประเทศไทย 

 ++  มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการรับรอง จากสภาอุตสาหกรรมไทย

 เป๋นสินค้า Made in Thailand อักษรย่อ Mit

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค