อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

คอนกรีตบล็อก จาก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ( WASTE to Concrete BLOCK )

งกลมบล็อก (WK-BLOCK) ร่วมกับ รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ หัวหน้าทีมคิดค้น นวัตกรรมซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมบ้านเราคิอ การนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทำเป็น คอนกรีต ,อิฐบล็อก ,คอนกรีคบล็อกช่องลมต่างๆ โดยนำม่าเป็นส่วนผสมแทน ทราย และหินฝุ่น โดยยังคงคุณสมบัติของอิฐบล็อกที่ดี ในเรื่องของความแข็งแรง กา่รทนไฟ การเป็นฉนวนกันความร้อน สอดคล้องกับนโยบายของวงกลมบล็อกที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนที่สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนจากขยะกลายเป็นสิ่งของที่เกิดประโยชน์ได่้ เพื่อให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกมาปีละ 400,000 ตันลดน้อยลง

ยินดีต้อนรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT ) เยี่ยมชมโรงงานวงกลม WK-BLOCK

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ทีมแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) นำโดย คุณปิยะนันท์ ชูฤทธิ์ หัวหน้ากองธุรกิจวัตถุพลอยได้ คุณเฉลิมพล บุญส่ง หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ เจ้าหน้าที่นักวิจัย กฟผ. ให้่เกียรติเยียมชม โรงงานวงกลม (WK-BLOCK ) ณ.โรงงานสระบุรี เพื้่อเยี่ยมชม กระบวนการผลิตคอนกรีตบล็อก บล้อกตัวหนอน แผ่นปูทางเท้า เพื้อแลกเปลี่ยน และนำวัสดุ เถ้าลอย (FLY ASH) มาใช้ในกระบวนการวิจัยคอนกรีต ตามที่ กฟผ.

มีนโยบายการดำเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า กลับมาใช่ใหม่โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

ยินดีต้อนรับ บริษัท SCG Sourcing จำกัดเยียมชม โรงงานวงกลม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 บริษัท SCG Sourcing จำกัด และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงงานวงกลม (WK-BLOCK ) นำโดย คุณศรันย์ กรรมการผู้จัดการ SCG เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตคอนกรีตบล็อก อิฐบล็อก อิฐบล็อกช่องลม อิฐบล็อกลวดลาย ซึ่งวงกลมเป็นคู่ธุรกิจเอสซีจี ( SCG Supplier Partner ) เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันพร้อมสร้างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยื่น

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ บจก. ส.เจริญชัยค้าวัสดุก่อสร้าง เยี่ยมชมโรงงานวงกลม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566  คณะผู้บริหาร บริษัท ส.เจริญชัยค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด (SJC-GROUP) นำโดยคุณสุภาพร อิทธิปาลกุล ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงงานวงกลม (WK-BLOCK) เพือเยี่ยมชม กระบวนการผลิตคอนกรีตบล็อก แผ่นปูทางเท้า และสินค้าคอนกรีตบล็อกช่องลม ตามรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นผลักดันส่งเสริมการขายของบริษัท ในโซนภาคกลางและภาคอีสาน มุ่งเน้นการเป็นคู่ธุรกิจ ที่ส่งเสริมการขาย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกต่อไป

 

p

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค