อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ขอบคุณ โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีส้ม ( MRT) มั่นใจ ใช้ คอนกรีตบล็อกวงกลม

โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีส้ม ( MRT - ORANGE LINE ) มั่นใจ เลือกใช้ คอนกรีตบล็อกวงกลม ( WK-BLOCK ) รุ่น WK- 8 ขนาด 19x19x39 cm. และ WK-6 ขนาด 14x19x39 cm. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก. คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก มอก.57-2560 และ มีคุณสมบัติ การทนไฟ ที่ผ่านมาตฐานการทดสอบ ASTM E119 ทนไฟได้มากกว่า 4 ชม. ใช้ในการก่อสร้างสถานี STATION รถไฟฟ้า ที่มีคว่ามสูงของผนังตั้งแต่ 6 -10 เมตร

49895.jpg

 

 

 

 

 

ขอบคุณโครงการ Tops club พระราม 2 มั่นใจ เลือกใช้ คอนกรีตบล็อก SPLIT FACE

  ขอขอบคุณ โครงการ TOPS CLUB  สโตร์สินค้านำเข้าแห่งแรก ย่านพระราม 2 พื้นที่ก่อสร้าง กว้างกว่า 15,000 ตารางเมตร มั่นใจเลือกใช้ สินค้า คอนกรีตบล็อกวงกลม ( WK-BLOCK ) รุ่น ผิวหน้าขรุขระ ( SPLIT FACE ) ขนาด 190x190x390 mm. ตามมาตรฐาน มอก 57-2560 ในการก่อสร้างกำแพง ห้างทั้งหมด โดย คอนกรีตบล็อกวงกลม นอกเหนือจากเรื้องความแข็งแรง ของผนังแล้ว ยังสามารถออกแบบได้ตามความต้องการ ของงานก่อสร้างได้อีกด้วย

 

128965.jpg

 

S__36888655.jpg

ขอบคุณโครงการก่อสร้างโรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี

ครงการก่อสร้างโรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี โดย ผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัท JWS มั่นใจใช้ อิฐบล็อกช่องลมลับแล

ขนาด 9 x19x39 cm. เพื่อใช้ในกำแพงผนังโรงงาน ช่วยในการระบายอากาศ โดยอิฐบล็อกวงกลม มีความสวยงาม และแข็งแรง สามารถก่อ คู่กันกับ คอนกรีตบล็อก ขนาด 7 x 19x39 cm. ได้อีกด้วย

 

 

ยินดีต้อนรับ B.L HARBERT INTERNATIONAL เยี่ยมชม WK-BLOCK

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ 2565  บริษัท B.L HARBERT INTERNATIONAL  นำโดย MR. ROEL. ( ARCHITECT ENGINEER ) และ MR.SAMI  ( QC.MANAGER) เยี่ยมชม โรงงานวงกลม คอนกรีตบล็อก ( WK-BLOCK ) เพือนำไปใช้ใน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสถานฑูตร สหรัฐ ฯ ( U.S EMBASSY THAILAND ) โดยโครงการทันสมัยนี้ตั้งเป้าที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม ระดับ SILVER ภายใต้มาตรฐาน LEED และผสมผสารองค์ประกอบด้านการออบแบบที่เป็น มิตร ต่อสิ่งแวดล้อม  โครงการนี้จึงมั่นใจ เลือกใช้ คอนกรีตบล็อกวงกลม ( WK- BLOCK MASONRY CMU ) ที่ผ่านมาตรฐาน ASTM C140 และ มาตรฐาน มอก.57-2560 (Load-bearing concrete masonry )  โดยได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว GREEN LABEL .group_picture_1.jpg

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค