อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

คอนกรีตบล็อก 3 รู หรือ 2 รู ต่างกันอย่างไร ?

 คอนกรีตบล็อค หรือ อิฐบล็อก ตามท้องตลาด ทำไมถึง มี 2 รู และบางชนิดมี 3 รู ?

 ความจริงแล้ว รู ในคอนกรีตบล็อก มีวัตถุประสงค์หลักคือ ช่วยลดน้ำหนักของตัวอิฐ และ เสริมช่องว่างในการ

 เสียบเหล็กในรูคอนกรีตช่วยเสริมควมแข็งแรง ( Reinforeced masonry ) เป็นหลัก โดยมาตรฐานอุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อก มอก.58-2560 และ มาตรฐาน มอก 57-2560 ไม่ได้กำหนด จำนวนรู ของคอนกรีตบล็อก ให้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิตเป็นหลัก ซึ่ง ผู้ผลิต ส่วนใหญ่จะออกแบบ จำนวน 3 รุ สำหรับอิฐขนาด ความหนา 7 ซม.และ ความหนา 9 ซม. และออกแบบ 2 รู สำหรับอิฐขนาด 14 ซม และ อิฐ 19 ซม. ซึ่งอ้างอิงตามแบบ มาตรฐาน ASTM.  อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิต สามารถ ออกแบบ อิฐ 3 รู สำหรับความหนาที่ใหญ่ขึ้นได้ ตามที่ลูกค้าต้องการ

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค