อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

วงกลมบล็อก และ อิฐตัน FAST BRICK ได้รับ ฉลากเขียว

วันที่ 13 กันยายน 2564  วงกลมบล็อก WK-BLOCK ได้รับรางวัล ฉลากเขียว ( Green Label ) ผลิตภัณฑ์ วัสดุก่อผนัง (TGL-61-11 ) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดย วงกลมบล็อกได้รับ มาตรฐาน ฉลากเขียว สำหรับ อิฐบล็อก คอนกรีตบล็อก อิฐตัน ถึงสามรุ่นคือ

1. คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก มอก.58-2560 อิฐบล็อก รหัส WK3 ,WK4, WK6 และ WK8

2. อิฐตัน FAST BRICK มอก 59-2561 อิฐคอนกรีต

3. อิฐตัน FAST BRICK มอก. 2895-2561  คอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก

ฉลากเขียว ดังกล่าว  เป็นเครื่องหมาย ที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า จึงสะท้อนถึง วินัยที่มุ่งมั่นของ วงกลมบล็อก WK-BLOCK พร้อมมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี่การผลิตคอนกรีตบล็อก และกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับมาตรฐานอิฐบล็อก คอนกรีตบล็อก และ อิฐตัน ให้ตอบโจทย์เทรนด์ GREEN ที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค