อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

อิฐตัน FAST BRICK มีขนาดเท่าไหรบ้าง

อิฐตัน FAST BRICK โดย วงกลมบล็อก มีขนาด ต่างๆ ให้เลือกใช้ เหมาะกับการก่ออิฐ ผนังบ้าน โรงแรม

อาคาร สูงต่างๆ ที่ต้องการ เจาะช่องว่าง หรือ มีเศษต้องเข้า ตามพื้นที่ต่างๆ  อิฐตัน FAST BRICK มี ขนาดที่  2 ความหนา คือ 7 cm. และ ความหนา 9 cm. สำหรับผนังที่ต้องการความแข็งแรงสูง นอกจากขนาดที่อิฐตัน FAST BRICK มีแล้ว หากไม่ตรงกับขนาดที่ต้องการ สามารถสั่งผลิตได้นะครับ หรือ สามารถตัดขนาด จาก อิฐตัน FAST BRICK ขนาดปกติให้ตรงกับความต้องการที่ใช้ได้ด้วยนะครับ

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค