อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

อิฐบล็อก หนา 7 ซม มอก.

อิฐบล็อก หนา 7 ซม

รหัส : wk3-1
ขนาด : 70 x 190 x 390 mm.
น้ำหนัก : 8.5 kg/ ก้อน

 

รายละเอียดของสินค้า :

  • ได้รับมาตรฐานมอก. 57 -2533 และ มอก.58-2533
  • รับแรงอัดได้มากกว่า 120 ksc.
  • อัตราการดูดซึมน้ำ ไม่เกิน 5 เปอร์เซนต์
  • ขนาดคลาดเคลื่อนไม่เกิน 2 มิลลิเมตร
  • จำนวนบรรทุก 6ล้อ 1,300 ก้อน 10ล้อ 2,300 ก้อน

ราคาแนะนำ 5 บาท