อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร บจก.ฤทธา ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงงานวงกลม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร บริษัท ฤทธา จำกัด ( RITTA )ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงงานวงกลม ( WK-BLOCKโดย โรงงานวงกลม เป็นโรงงานผลิตคอนกรีตบล็อกคุณภาพ ด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 500,000 ตารางเมตร ต่อเดือน ภายใต้การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการขึ้นรูป การจัดเก็บ จนถึงการส่งมอบคอนกรีตบล็อกถึงไซต์งานก่อสร้าง ตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐาน ฉลากเขียว ( GREEN LABEL)

 

 

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค