อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

อิฐบล็อกช่องลม วงกลม JUMBO ขนาด 7.5x40x60cm.

อิฐบล็อกช่องลมวงกลม ขนาดใหญ่ ( JUMBO) ความหนา 7.5 ซม.สูง 40 ซม.ยาว 60 ซม.

สามารถออกแบบดีไซต์รูปแบบได้ตามต้องการ ผสมด้วยวัสดุเหลือทิ้ง  ( waste ) หรือ วัสดุอื่นๆ โดยยัง

คงความแข็งแรง สวยงาม และยกติดตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค