อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

คอนกรีตบล็อก จาก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ( WASTE to Concrete BLOCK )

งกลมบล็อก (WK-BLOCK) ร่วมกับ รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ หัวหน้าทีมคิดค้น นวัตกรรมซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมบ้านเราคิอ การนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทำเป็น คอนกรีต ,อิฐบล็อก ,คอนกรีคบล็อกช่องลมต่างๆ โดยนำม่าเป็นส่วนผสมแทน ทราย และหินฝุ่น โดยยังคงคุณสมบัติของอิฐบล็อกที่ดี ในเรื่องของความแข็งแรง กา่รทนไฟ การเป็นฉนวนกันความร้อน สอดคล้องกับนโยบายของวงกลมบล็อกที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนที่สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนจากขยะกลายเป็นสิ่งของที่เกิดประโยชน์ได่้ เพื่อให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกมาปีละ 400,000 ตันลดน้อยลง

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค