อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ยินดีต้อนรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT ) เยี่ยมชมโรงงานวงกลม WK-BLOCK

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ทีมแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) นำโดย คุณปิยะนันท์ ชูฤทธิ์ หัวหน้ากองธุรกิจวัตถุพลอยได้ คุณเฉลิมพล บุญส่ง หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ เจ้าหน้าที่นักวิจัย กฟผ. ให้่เกียรติเยียมชม โรงงานวงกลม (WK-BLOCK ) ณ.โรงงานสระบุรี เพื้่อเยี่ยมชม กระบวนการผลิตคอนกรีตบล็อก บล้อกตัวหนอน แผ่นปูทางเท้า เพื้อแลกเปลี่ยน และนำวัสดุ เถ้าลอย (FLY ASH) มาใช้ในกระบวนการวิจัยคอนกรีต ตามที่ กฟผ.

มีนโยบายการดำเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า กลับมาใช่ใหม่โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค