อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ยินดีต้อนรับ บจก. ส.เจริญชัยค้าวัสดุก่อสร้าง เยี่ยมชมโรงงานวงกลม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566  คณะผู้บริหาร บริษัท ส.เจริญชัยค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด (SJC-GROUP) นำโดยคุณสุภาพร อิทธิปาลกุล ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงงานวงกลม (WK-BLOCK) เพือเยี่ยมชม กระบวนการผลิตคอนกรีตบล็อก แผ่นปูทางเท้า และสินค้าคอนกรีตบล็อกช่องลม ตามรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นผลักดันส่งเสริมการขายของบริษัท ในโซนภาคกลางและภาคอีสาน มุ่งเน้นการเป็นคู่ธุรกิจ ที่ส่งเสริมการขาย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกต่อไป

 

p

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค