อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ขอบคุณ โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีส้ม ( MRT) มั่นใจ ใช้ คอนกรีตบล็อกวงกลม

โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีส้ม ( MRT - ORANGE LINE ) มั่นใจ เลือกใช้ คอนกรีตบล็อกวงกลม ( WK-BLOCK ) รุ่น WK- 8 ขนาด 19x19x39 cm. และ WK-6 ขนาด 14x19x39 cm. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก. คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก มอก.57-2560 และ มีคุณสมบัติ การทนไฟ ที่ผ่านมาตฐานการทดสอบ ASTM E119 ทนไฟได้มากกว่า 4 ชม. ใช้ในการก่อสร้างสถานี STATION รถไฟฟ้า ที่มีคว่ามสูงของผนังตั้งแต่ 6 -10 เมตร

49895.jpg

 

 

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค