อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ขอบคุณโครงการก่อสร้างโรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี

ครงการก่อสร้างโรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี โดย ผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัท JWS มั่นใจใช้ อิฐบล็อกช่องลมลับแล

ขนาด 9 x19x39 cm. เพื่อใช้ในกำแพงผนังโรงงาน ช่วยในการระบายอากาศ โดยอิฐบล็อกวงกลม มีความสวยงาม และแข็งแรง สามารถก่อ คู่กันกับ คอนกรีตบล็อก ขนาด 7 x 19x39 cm. ได้อีกด้วย

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค