อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารบริษัท รับเหมาก่อสร้าง และ คณะผู้บริหาร SCG

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 คณะ ผู้บริหาร วัสดุก่อสร้างชั้นนำ ของไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสุภาพ จรัลพัฒน์ ,คุณตระกูล ดิลกานนท์ บริษัท พี.ที.เอส เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด  และ ผู้บริหาร บริษัท jws คอนสตัคชั่น จำกัด , บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน ) และ บริษัทก่อสร้างชั้นนำ พร้อม ผู้บริหาร SCG B2B Business  คุณ ชุตินันท์ สิริวสุวัตร ให้เกียรติเยี่ยมชม โรงง่าน วงกลม บล็อก ( WK -BLOCK ) ชมกระบวนการผลิต  การควบคุมคุณภาพ จนถึงกระบวนการจัดจำหน่ายอิฐบล็อก 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค