อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ขอบคุณ อาจารย์บุญเสริม เปรมธาดา ที่มั่นใจเลือกใช้ อิฐบล็อก วงกลม

ท่านอาจารย์บุญเสริม เปรมถาดา สถาปนิกไทยได้รับรางวัล ศิลปาธร และ อีกหลายรางวัลระดับโลก ได้ออกแบบ ผลิตภัณท์ อิฐบล็อก รูปทรงวงกลม ที่มีลักษณะเฉพาะ โดยผสมด้วย มูลช้าง ผ่านการขึ้นรูป จากโรงงานวงกลม อันประณีต เพื่อนำแสดงโชว์ที่กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศษ City of Versailes ,France.

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค