อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ขอขอบคุณโรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตันคอลเลจ เลือกใช้อิฐ วงกลม

 

โรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ มั่นใจ เลือกใช้ อิฐบล็อก ช่องลม ลวดลาย จาก วงกลม WK-BLOCK ที่ผลิตขึ้นตามแบบ (Made to Order ) ที่ต้องการ โดยมีความแข็งแรงของตัวอิฐ สามารถก่อได้สูงหลายชั้น ยังคงความสวยงาม นอกจาก อิฐช่องลม ผนังภายนอกแล้ว ผนังภายในอาคารเรียน มั่นใจเลือกใช้ อิฐตัน Fast Brick มอก.59-2561 และ  มอก.2895 -2561 แทนอิฐมอญ มั่นใจได้เรื่อง การกันเสียง คุณสมบัติการทนไฟ ส่งมอบงานก่อสร้างได้ทันเวลา ในงบประมาณที่ถูกกว่าผนังอิฐมอญ และผนังอื่่นๆ ครับ  ผนังอิฐคุณภาพ เจาะจงเลื่อกใช้ผนังอิฐ จากวงกลม นะครับ

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค