อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

วงกลมบล็อก ร่วมกับโตโยต้า ทูโช่ ฟอร์ลิฟท์ จัดการอบรมการขับขี่รถฟอร์คลิฟ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 ให้แก่ พนักงานขับรถ ฟอร์คลิฟ ของโรงงานวงกลมและผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานผลิต

 โดย คำนึงถึงการดูแล รักษา การใช้งาน กฎระเบียบความปลอดภับ รวมทั้ง วัดความรู้พื้นฐานหลังอบรมเสร็จ

 สรุปผลประเมิน ทั้งภาคปฎิบัติ จริง เพื่อความปลอดภัย ในการใช้งาน รถฟอร์คลิฟ ในโรงงาน วงกลม

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค