อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ขอขอบคุณ MQDC MULBERRY GROVE โครงการ The Forestias มั่นใจ อิฐตัน FAST BRICK

 โครงการ MULBERRY GROVE  เลือกใช้เทคโนโลยี่ก่อสร้างที่ทันสมัย เลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

ทั้งต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม นำมาสู่การรับประกันของโครงการที่ยาวนานถึง 30 ปี 

โดยโครงการนี้ มั่นใจ เจาะจงเลื่อกใช้ อิฐตัน FAST BRICK ของ วงกลมบล็อก  WK-BLOCK

เป็นผนังทุกส่วนภายในบ้าน ด้วยคุณสมบัติอิฐตัน FAST BRICK ที่เยี่ยมยอดเรื่อง ผนังกันความร้อน การกันเสียง และ การกันไฟ โดยผนังที่ได้ มีคุณสมบัติ ที่คงทน แข็งแรง ป้องกันปัญหาที่จะตามมาต่างๆ ได้มากกว่าผนังทุกประเภทใดๆ

 

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค