อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

โรงงาน วงกลม ซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี 2563

มื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พศ 2563 โรงงานวงกลม WK-BLOCK ได้ซ้อมแผนดับเพลิง และการอพยพเบื้องต้นในกรณีที่เกิดเหตุไฟใหม้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ ที่โรงงานคำนึงถึงความปลอดภัย ในการทำงาน

 

 

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค