อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

การคำนวณพื้นที่ การรับแรงอัด อิฐบล็อก คอนกรีตบล็อก คำนวณอย่างไร

การคำนวณพื้นที่การรับแรงอัด ( Area Compressive strength ) ของอิฐบล็อก และ คอนกรีตบล็อก ( Concrete block , CMU. ) มีการคำนวน 2 ประเภท ตามมาตรฐาน มอก.57-2560 ,58-2560 และ ตามมาตรฐาน ASTM C140 , C90 ดังนี้

 1. คำนวนจากพื้นที่ รวม ( Total area  Compressive strength ) คือ คำนวณจากพื้นที่ กว้าง x ยาว ของอิฐบล็อก โดยไม่ได้หักพื้นที่รู ออก แต่อย่างใด เช่น คอนกรีตบล็อก หนา 14 ซม x ยาว 39 ซม =  546 ตร.ซม.

 ตามมาตราฐาน ASTM C140 กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 7 Mpa. หรือ ประมารณ ุุ70 ksc.

2. คำนวณจากพื้นที่สุทธิ ( Net area Compressive strength )  คือ คำนวณจากพื้นที่สุทธิ เท่านั้นของ อิฐบล็อก โดยต้องหักจากพื้นที่รู ออก ด้วยสูตรสมการ ปริมาตร ( Volume ) หาร ด้วยความสูง ดังนั้น พื้นที่สุทธิจะน้อยกว่าพื้นที่ รวม  ตามมาตราฐาน ASTM C140 กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 140 Mpa. หรือ ประมารณ ุุ140 ksc.

 ที่สำคัญพื้นที่ (area ) ที่นำมาคำนวณต้องเป็นพื้นที่ที่ตั้งฉากกับเครื่องกด ซึ่งก็คือ พื้นที่ที่รับแรงของอิฐบล็อก หรือ คอนกรีตบล็อกเท่านั้น

_11.png

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค