อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

อิฐตัน คอนกรีตบล็อก ที่มีความหนาแน่นสูง ดีอย่างไร ?

 อิฐตัน และ อิฐบล็อก คอนกรีตบล็อก ที่มีความหนาแน่น (Density ) สูง ดีอย่างไร ?

 อิฐในท้องตลาด อิฐมวลเบา ที่มีความหนาแน่นน้อย ที่อยู่ประมารณ 700 -1,200 kg/m3 จะมีประโยชน์ในเรื่องน้ำหนัก

 อิฐที่เบา ยกก่อสร้างได้ง่าย แต่จะ มีคุณสมบัติหลายประการ ที่ อิฐ ที่มีความหนาแน่นสูง ( > 2,000 kg/m3 ) จะมึคุณสมบัติของอิฐที่ดีกว่า เหมาะสำหรับผนังที่ต้องการคุณภาพสูง ดังนี้

 

192746.jpg

 

 

 

192745.jpg

 

1 . การรับแรงอัดคอนกรีตบล็อก ( Compressive strength ) สูงกว่า 2-3 เท่า เมื่อเทียบกับอิฐที่หนาแน่นน้อย

2.  การดูดซึมน้ำอิฐ ( Water Absortion ) น้อยกว่า 2-3 เท่า เมื่อเที่ยบกับอิฐที่หนาแน่นน้อยกว่า

3.  ค่าการกันเสียงอิฐ ( SCT ) ดีขึ้นมากกว่า 20-40 % เมื่อเทียบกับอิฐที่หนาแน่นน้อยกว่า

4.  ผนังไม่แตกร้าว ( wall crack)  ผนังอิฐที่ความหนาแน่นสูง จะสามารถใช้ปูนก่อฉาบได้ทั่วไป มีลักษณะ ความเป็นคอนกรีตสูง ซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับ ปูนก่อและปูนฉาบ ทำให้ผนังไม่เกิดรอยร้าว ( zero crack ) และตัวอิฐไม่ดูดซึมน้ำจากปูนฉาบ ทำให้ผนังมีความแข็งแร็ง

5. การทนไฟ ( Fire rating ) อิฐ ที่มีความหนาแน่นสูง จะมีความแข็งแรงมาก ทำให้ป้องกันไฟ ได้นานกว่า อิฐที่มีความหนาแน่นต่่ำ

 จะเห็นได้ว่า อิฐตันFAST BRICK และ คอนกรีตบล็อก (WK-BLOCK ) ที่มีความหนาแน่นสูง ( >2,000 kg/m3 ) จะส่งผลให้ อิฐ มีคุณสมบัติ ที่ดีหลายประการ เหมาะสำหรับผนัง อาคาร บ้านพักอาศัย โรงงาน โรงแรม ที่ต้องการผนังคุณภาพ ในราคา ที่ถูกกว่าผนังหลายประเภท

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค