อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

อิฐตัน FAST BRICK ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2895-2564

อิฐ คอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก ตามมาตรฐาน มอก เก่า คือ มอก.2895 -2561 มีการปรับปรุงและยกเลิก มาตรฐานใหม่ เป็น มาตรฐาน คอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก เลขมาตฐาน มอก. 2895 -2564  (TIS 2895-2564 )โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วงกลม ( WK- BLOCK ) ผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กำหนดไว้ ตามขนาดดังนี้

 

1. อิฐตัน FAST BRICK ขนาด 70 x140 x290 mm.

2. อิฐตัน FAST BRICK ขนาด 70 x150x300 mm.

3. อิฐตัน FST BRICK ขนาด 90 x140x290 mm.

ในส่วนคอนกรีตบล็อก กลวง ( HOLLOW BLOCK ) ผ่านมาตรฐาน ตามขนาดดังนี้

1. อิฐคอนกรีตบล็อก ขนาด 70 x190x390 mm.

2. อิฐคอนกรีตบล็อก ขนาด 90x190x390 mm.

3. อิฐคอนกรีตบล็อก ขนาด 140 x190x390 mm.

4. อิฐคอนกรีตบล็อก ขนาด 190x190x390 mm. 

โดย คุณสมบัติ ตามมาตรฐาน มอก 2895-2564 ใหม่นี้ กำหนดความหนาเปลือกผนัง พื้นที่หน้าตัดอิฐ ที่มากกว่า มาตรฐาน มอก 58-2561 และ มาตรฐาน มอก 57-2561 แต่ยังคงกำหนด การรับแรงอัด เท่า มาตรฐาน มอก.58-2561  การเลือกใช้งาน คอนกรีตบล็อก หรือ อิฐตัน หรือ อิฐคอนกรีตเชิงตันไม่รับน้ำหนัก เลือกได้หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผนัง โครงสร้างแต่ละประเภท สนใจ สอบถาม ที่วงกลมบล็อก หรือ

โทร 081 634 5288 ได้เลยนะครับ

 

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค