อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

คอนกรีตบล็อก มาตรฐาน มอก.57-2560 และ มอก.58-2560

 คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก มอก.57 -2533 ถูกยกเลิกและแก้ไขใหม่ เป็น มาตรฐาน มอก.57-2560 

 โดยกำหนดคุณสมบัติของอิฐบล็อก ที่เข้มงวดขึ้น การรับแรงอัดอิฐบล็อกที่สูงขึ้น และ คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก  มอก.58-2533  ถูกยกเลิก และแก้ไขใหม่ เป็น มาตรฐาน  มอก.58-2560  มีการกำหนดคุณสมบัติของอิฐบล็อก ที่สูงขึ้น เช่นกัน โดย คอนกรีตบล็อก วงกลม WK-BLOCK ผ่านมาตฐาน มอก.ใหม่ดังกล่าว และได้รับอนุญาติแสดงเครื่องหมาย มาตรฐาน มอก.57-2560 และ มาตรฐาน มอก.58-2560 สำหรับผลิตภัณฑ์ ขนาด

 70x190x390 มม. 90x190x390 มม. 140x190x390 มม และ 190x190x390 มม.

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค