อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

การใช้งานอิฐบล็อกแต่ละประเภท มีการเลือกใช้อย่างไรบ้าง

สวัสดีครับ ในคอลัมน์ BLOCK TALK วันนี้ มีบทความดีๆ ในหัวข้อ

การใช้งานอิฐบล็อกแต่ละประเภท มีการเลือกใช้อย่างไรบ้าง

1. อิฐบล็อก 7 ซม ธรรมดา ที่เราเห็นกันตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป นั้น ความจริง มีขนาดความหนาแค่ 6.5 ซม. ไม่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ผนังเปลือกบล็อกจึงบางมาก น้ำหนักเบา เพื่อลดต้นทุนให้มากที่สุด ใช้กับงานผนังทั่วไป ที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนัก เช่น ผนังรั้วบ้าน, ผนังกั้นห้องภายในบ้าน , แบบหล่อฐานราก FOOTING เป็นต้น

2. อิฐบล็อก 7 ซม มอก. หรือที่เรียกกัน ว่า คอนกรีตบล็อก นั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ มอก.57 และ มอก.58

2.1 มอก.57 เป็นผนังคอนกรีตรับน้ำหนัก ใช้สำหรับผนังภายนอก หรือภายในอาคาร ที่คำนวณโครงสร้างให้ผนังคอนกรีตบล็อก รับน้ำหนักด้วย คอนกรีตบล็อก มาตรฐานนี้ จึงมีความแข็งแกรงมาก รับน้ำหนักได้มากกว่า 50 -100 ตัน ต่อ 1 ก้อนขึ้นอยู่กับความหนาของอิฐบล็อกที่เลือกใช้ ผนังอาคารที่เลือกใช้ ส่วนใหญ่เป็นงานราชการขนาดใหญ่ เช่น ผนังอาคารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT , ผนังอาคารผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ , ผนังอาคารกำเนิดไฟฟ้า เขื่อนน้ำเทิน ประเทศลาวเป็นต้น

2.2 มอก.58 เป็นผนังคอนกรีตที่ไม่รับน้ำหนัก ใช้สำหรับผนังภายในอาคาร/บ้าน ที่ต้องการผนังคอนกรีต คุณภาพสูง ดูดซึมน้ำต่ำ ทึบเสียงได้ดี ทนไฟได้ 4 ชม. เช่น ผนังบ้าน , ผนังอาคาร , ผนังคอนโดมิเนียม ,ผนังโรงงาน ตัวอย่างโครงการที่เลือกใช้ เช่น ผนังอาคารอิมแพคเมืองทอง , ผนังอาคาร สยามพาราก้อน เป็นต้น

ในแต่ละมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.ยังแบ่งออกเป็นควบคุมความชื้นและไม่ควบคุมความชื้นอีก ซึ่งถ้าควบคุมความชื้นเหมาะกับผนังภายนอก ที่ต้องโดนฝน แดด สภาพอากาศต่างๆ ส่วนไม่ควบคุมความชื้นเหมาะกับผนังภายในอาคาร ที่ไม่โดนสภาพอากาศภายนอก ครับ

3. อิฐบล็อก 9 ซม.เหมาะสำหรับผนังโรงงาน ,โกดังขนาดเล็ก ,อาคารสินค้า หรือ รั้วกำแพงที่ต้องการความแข็งแรงสูง ตัวอย่างโครงการที่เลือกใช้ เช่น ผนังและรั้วโรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์, ผนังโรงงานแคนอล โคราช เป็นต้น

4. อิฐบล็อก 14 ซม. เหมาะสำหรับผนังโรงงาน/อาคารทีต้องการความแข็งแรงสูง ป้องกันผนังจากการกระทบ กับเครื่องจักร เช่น ผนังโรงสีข้าว , ผนังอาคารเก็บสินค้าขนาดใหญ่ ตัวอย่าง ผนังอาคารโกดังเก็บสินค้า อตก. ผนังอาคารสนามบินสุวรรณภูมิ

5. อิฐบล็อก 19 ซม. เป็นอิฐบล็อกขนาดมาตรฐานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สำหรับผนังที่ต้องการความแข็งแรงสูงสุด ใช้ในผนังบ้าน หรือ ผนังอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ใช่เสา ตัวอย่างเช่น ผนังอาคารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีส้มและม่วงในปัจจุบันนี้

6. อิฐ FAST BRICK ใช้ทดแทน ผนังอิฐมอญ นับวัน อิฐมอญจะหายากขึ้นเรื่อยๆ สวนทางกลับคุณภาพที่ต่ำลง เนื่องจากวัตถุดิบที่ทำเชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้น FAST BRICK จึงเป็นผลิตภัณท์ ทื่ทดแทนอิฐมอญ ผลิตจากคอนกรีตคุณภาพสูง ทึบทั้งก้อน บ่มด้วยห้องบ่มอุณหภูมิสูง ผนังที่ได้ จึงมีคุณภาพที่สูงกว่า อิฐมอญ ใช้กับผนังภายในบ้าน /อาคาร /คอนโดมิเนียม ตัวอย่างโครงการที่ใช้ ผนังกั้นห้องโรงแรม PARK VENTURE

การเลือกใช้อิฐบล็อกให้เหมาะกับงาน ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับ เลือกใช้อิฐบล็อกเมื่อไหร่ เจาะจงเลือกอิฐบล็อกวงกลมเท่านั้น

หากสงสัยหรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้นะครับ

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค