อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

การคำนวณ ค่า u value คอนกรีตบล็อก

ตัวอย่างการคำนวณ ค่า U value

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม ( W/m2 c) คอนกรีตบล็อกวงกลม

 

ตามประกาศกระทรวงพลังงาน ตารางที่ 1.1 ค่าความต้านทานความร้อนของฟีล์มอากาศสำหรับผนังอาคาร

ค่า Ri = 0.12 , ค่า Ro =0.044

Rt = Ro + R + Ri + R อื่นๆ โดย ค่า R หาจาก ความหนาผนัง / ค่า K

R ของ อิฐตัน FAST BRICK = 0.07 m/ 0.726 = 0.096

Rt = 0.26+0.042 = 0.302

ค่า R ของปูนฉาบ (ซิเมนต์ผสมทราย ) จาก ตารางที่ 1.3 ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ตามประกาศกระทรวงพลังงาน ค่า k = 0.72 ที่ฉาบความหนา 3 ซม (ด้านละ 1.5 cm. )

R ปูนฉาบ = 0.03 /0.72 = 0.042

R ของ คอนกรีตบล็อก 7 ซม = 0.07 m/ 0.436 = 0.16

ค่า ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ R= 0.148   ( 20 มิลลิเมตร )

Rt =0.324 + 0.042+0.148 = 0.514

R ของ คอนกรีตบล็อก 9 ซม = 0.07 m/0.456 =0.153

ค่า ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ R= 0.148 ( 20 มิลลิเมตร )

Rt =0.317+0.042+0.148 =0.507

R ของคอนกรีตบล็อก 14 ซม. (ใช้ค่า K = 0.456 ของคอนกรีตบล็อก 9 ซม)

= 0.14/0.456 = 0.307
ค่า ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ R= 0.16 ( 100 มิลลิเมตร )

Rt =0.471+0.042+0.16 =0.673

R ของคอนกรีตบล็อก 19 ซม. (ใช้ค่า K = 0.456 ของคอนกรีตบล็อก 9 ซม)

= 0.19/0.456 =0.417

ค่า ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ R= 0.16 ( 100 มิลลิเมตร )

Rt = 0.581 + 0.042+0.16= 0.783

ค่า U = 1 /Rt   ( รวมผนังฉาบ )

ค่า U ของ อิฐตัน FAST BRICK = 1/0.302 = 3.31 w/m2 .c

ค่า U ของ คอนกรีตบล็อก 7 cm.  = 1/0.514 = 1.945 w/m2 .c

ค่า U ของ คอนกรีตบล็อก 9 cm. = 1/0.507= 1.972 w/m2 .c

ค่า U ของ คอนกรีตบล็อก 14 cm. = 1/0.673= 1.485 w/m2 .c

ค่า U ของ คอนกรีตบล็อก 19 cm. = 1/0.783= 1.28 w/m2 .c

 

ตัวอย่าง ค่า U ของอิฐมวลเบา ความหนาแน่น 620 กก./ ลบม.

นำค่า K = 0.18 จาก ตารางที่ 1.3 ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของวัสดุต่างๆ

R ของอิฐมวลเบา = 0.075 /0.18 = 0.416   (อิฐมวลเบาความหนา 7.5 cm)

R ของปูนฉาบอิฐมวลเบา = 0.02/0.326 =0.061

U = 1 / (0.044 + 0.416 +0.12+ 0.061) = 1.56 w/m2.c


 

ค่าการนำความร้อน ของ คอนกรีตบล็อก

ค่าการนำความร้อน ( Thermal Conductivity ) ของ คอนกรีตบล็อก

คอนกรีตบล็อก วงกลม  นอกจากจะมีคุณสมบัติ เรื่อง ความแข็งแรง ( Compressive strength )  คุณสมบัติ เรื่องการ ทนไฟ ( Fire rate ) คุณสมบัติ เรื่องการ กันเสียง ( Noise resistance ) และ คุณสมบัติ ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การนำความร้อน ( Thermal Conductivity ) ของ ผนัง คอนกรีตบล็อก

คอนกรีตบล็อก วงกลม มีค่าการนำความร้อน ดังนี้  ( ทดสอบโดย กรมวิทยาศาตร์บริการ )

1. อิฐตัน FAST BRICK           มีค่า 0.726  วัตต์ต่อเมตร - เคลวิน

2. อิฐ คอนกรีตบล็อก 7 cm.    มีค่า  0.436  วัตต์ต่อเมตร- เคลวิน

3. อิฐ คอนกรีตบล็อก 9 cm.    มีค่า  0.456  วัตต์ต่อเมตร - เคลวิน

จะเห็นได้ว่า ค่าการนำความร้อน คอนกรีตบล็อกวงกลม มีค่าน้อยกว่า ค่าการนำความร้อน ของ อิฐมอญ ที่มีค่าระหว่าง 1.1-1.2 วัตต์ต่อเมตร - เคลวิน และ มีค่า สูงกว่า ค่าการนำความร้อนของ อิฐมวลเบา ที่มีค่าระหว่าง 0.1-0.2 วัตต์ต่อเมตร - เคลวิน ไม่มากนัก

คอนกรีตบล็อก วงกลม จึงเป็นผนัง คอนกรีต ที่มีความคุ้มค่า แข็งแรง เหมาะกับ สภาพ ภูมิอากาศประเทศไทย ซึงเป็นเขตร้อนชื้น ด้วยคุณสมบัติ ที่ครบถ้วน ปลอดภัย ต่อ อัคคีภัย การเป็นเชื้อรา

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดของสินค้า โปรดติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , id line : wkblock , Tel. 081 6345 288

WK-TEAM

 

 

 

การทนไฟ ผนัง คอนกรีตบล็อก

ผนัง คอนกรีตบล็อก นอกจาก จะมีจุดเด่น ใน เรื่อง ความแข็งแรง ,การกันเสียง , ก่อสร้างได้รวดเร็ว ในราคาที่ไม่แพงแล้ว อีกจุดเด่น ที่เป็นเลิคของผนัง คอนกรีตบล็อก คือ เรื่องการ ทนไฟ ( FIRE RATING )

การทนไฟ ผนังคอนกรีตบล็อก ทดสอบ ตามมาตรฐาน ASTM E119 ที่ทดสอบ ใน 2 เรื่อง

1. ความเป็น ฉนวน ( Insulation )   คือ อุณหภูมิ ของผนัง คอนกรีตบล็อกภายนอก ไม่เกิน 139 องศาเซลเซียส

2. ความแข็งแรง ของผนัง ( Integrity ) ผนังคอนกรีตบล็อก ไม่มี เปลวไฟ หรือ ก็าซ ออกจากผนัง

คอนกรีตบล็อก วงกลม ทุกขนาด ผ่านการทดสอบ มาตรฐานการทนไฟ 4 hrs. โดยทดสอบ

แบบไม่ฉาปปูน และ ไม่มีการกรอกปูน ลงในตัว คอนกรีตบล็อก  

ท่านใด สนใจ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ contact@wkblock .com นะครับ

 

คอนกรีตบล็อก split face

 

คอนกรีตบล็อก ผิวหน้าขรุขระ ( Concrete block split face ) เป็นคอนกรีตบล็อกโชว์หน้าผิว ชนิดหนึ่ง ที่มีความนิยมแพร่หลายในต่างประเทศ เนื่องจากผิวมีความขุระขระ อย่างเป็นธรรมชาติ มีความคงทนสูง สามารถ ผสมสี ตามผู้ออกแบบ ได้หลากหลาย อีกทั้ง ยังสามารถ ใช้เป็นผนังคอนกรีตรับน้ำหนัก และ ไม่รับน้ำหนัก ได้อีกด้วย

คอนกรีตบล็อก split face  สามารถก่อได้ง่าย ใช้ปูนก่อทั่วไป เทียบเป็นตารางเมตร ถูกกว่า การฉาบ หรือ การพ่นผิว อีกด้วย  ท่านใดสนใจ โปรดสอบถามสินค้าหรือ ขอตัวอย่าง ได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , โทร 081 634 5288 , 036 369 092  ( ขอบคุณรูปภาพจาก หน่ยงาน supernap จ.ระยอง  บริษัท โอบายาชิ )

การทำคานเอ็น เสาเอ็น ผนัง อิฐบล็อก

เทคนิค การทำเสาเอ็น คานเอ็น ผนัง อิฐบล็อก

1. ใช้เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. 2 เส้น ปอกลูกโซ๋ขนาด 6 มม. ความกว้าง

    เท่ากับความหนาอิฐบล็อก ความลึก 10 ซม.

2. เลือกใช้ปูน ซิเมนต์ ปอร์ตแลน ชนิด ที่ 1 ผสม หินเกล็ด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเสาเอ็น

3. เสาเอ็น คานเอ็น ควรมี ทุกๆ ผนังอิฐบล็อกพื้นที่ 10 ตารางเมตร

เพียงเท่านี้ ผนังอิฐบล็อก ก็จะแข็งแรง คงทน ครับ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เกียวกับ อิฐบล็อก ติดต่อเรา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , line :wkbock

### วงกลมบล็อก อิฐบล็อก คุณภาพ ส่งตรงเวลา ทั่วไทย ####

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค