อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

อิฐตัน FAST BRICK ได้รับมาตรฐาน มอก.59-2561 และ มอก.2895-2561

อิฐตัน FAST BRICK  ผ่านมาตรฐาน อุตสาหกรรม  มอก.59 -2561 อิฐคอนกรีตและ มาตรฐาน มอก.2895-2561

คอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก โดยมาตรฐานใหม่นี้ อิฐคอนกรีต กำหนดการรับแรงอัดเฉลี่ย ที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 17.2 เมกะพาสคาล (Mpa.) หรือ เท่ากับ 172 ksc.  อิฐตัน FAST BRICK จึงมีความแข็งแกร่งสูง เหมาะสำหรับผนังที่ต้องการความแข็งแรง กันเสียงได้ดี และ การดูดซึมน้ำที่ต่ำมาก ผนังจึงไม่เกิดร้อยร้าว เจาะตอกตะปู ยึดแขวนผนังได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังคงความปลอดภัย สามารถทำเป็นผนังกันไฟ ได้ถึง 4 ชม. ด้วยราคาที่ไม่แพงกว่าอิฐมอญ

 

** เจาะจงผนังคุณภาพสูง ทดแทนผนังอิฐมอญ ด้วยราคาที่ถูกกว่า เลือก อิฐตัน FAST BRICK by WK-BLOCK**

 

 

 

อิฐบล็อกช่องลม ขนาด 60 x ุ60 ซม.

อิฐบล็อกช่องลม วงกลม WK-BLOCK นอกจากจะมีขนาด ทั่วไป สูง 19 ซม ยาว 39 ซม.แล้ว  อิฐบล็อก ช่องลม วงกลม ยังมีขนาดใหญ่ คือ ขนาด 60 ซม x 60 ซม. ช่วยในการติดตั้งอิฐบล็อก ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยยังคง

สภาพความแข็งแรง สะดวก รวดเร็ว ไม่แตกหักง่าย สามารถออกแบบลวดลาย ได้ตามต้องการ

 

การทดสอบ คุณภาพ อิฐบล็อก วงกลม WK-BLOCK ตามมาตรฐาน มอก.


นอกจาก เรื่องความสวยงาม ของตัวผลิตภัณท์อิฐบล็อกแล้ว เรื่องคุณภาพอิฐ เป็นอีกเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการผลิต คอนกรีตบล็อกของวงกลม วันนี้ทางวงกลม WK-BLOCK จะนำเสนอ หลักใหญ่ๆ 3 เรื่อง ของการ ตรวจสอบคุณภาพ อิฐบล็อก ตามมาตรฐาน มอก.58-2560 คอนกรีตบล็อกกลวงไม่รับน้ำหนัก และ มอก.57-2560 คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก  มีเรื่องใดบ้าง

 

1. การทดสอบ การรับแรงอัด คอนกรีตบล็อก  คอนกรีตบล็อก หรือ อิฐบล็อก นี้จำเป็นต้องทดสอบด้วยเครื่องกดไฮดรอลิค เพื่อคำนวนค่าการรับแรงอัด ว่าผ่านตามมาตรฐาน มอก.ที่กำหนดไว้หรือไม่

 

 

2. การทดสอบ ขนาด มิติพิกัด ของ คอนกรีตบล็อก ว่ามีขนาด มิติพิกัด ความหนาเปลือก ผนังกั้นโพรง และความสูง

 และความยาว ของคอนกรีตบล็อกวงกลม มีค่าตามที่กำหนดไว้หรือไม่ และความคลาดเคลื่่อน บวกลบ ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร

 

3. ความหนาแน่น และ การดูดกลืนน้ำ ของ คอนกรีตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก.แบ่งความหนาแน่น ออกเป็น 3 ประเภท คือ ความหนาแน่นน้ำหนักเบา น้ำหนักปานกลาง และ น้ำหนักทั่วไป และ กำหนดอัตราการดูดซึมน้ำ ของคอนกรีตบล็อก แต่ละประเภท ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คอนกรีตบล็อก ที่จำหน่าย จะเหมาะสมกับประเภทงานที่ใช้ก่อสร้างตามลักษณะพื้นที่ในการก่อสร้างนั้น

 

 

ขอขอบคุณ คุณทวีศักดิ์ แช่มมณี  Technical service Manager SCG บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด 

และคุณพิชัย ธรรมโชติ Technical service supervisor SCG บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ที่ให้เกียรติมาบรรยาย อบรมในครั้งนี้ ณ.ห้องทดสอบ หจก.วงกลม สระบุรี ( WK-BLOCK LABORATORY )

 

 

 

อิฐบล็อก ช่องลม วงกลม รับน้ำหนักได้เท่าไหร่

อิฐบล็อก ช่องลม ลวดลาย นอกจากจะสวยงาม เหมาะแก่การทำผนังตกแต่ง แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติ ในการรับแรงอัด

( Compressive strength ) เพื่อที่จะสามารถรับน้ำหนักตัวอิฐช่องลมเอง หรือ รับน้ำหนักโครงสร้างอื่นๆ ที่อาจจะมีการส่งผ่านมายัง ผนังอิฐช่องลม ลวดลายได้ อืกทั้ง อิฐช่องลม ลวดลายที่ รับแรงอัดได้สูง ยังสามารถที่จะก่อผนังได้สูงมากกว่าอิฐ

บล็อกช่องลมที่รับแรงอัดไม่ได้ ทางห้องทดสอบวงกลมบล็อก ได้ทำการทดสอบแรงอัดอิฐบล็อก ช่องลมของทางวงกลม

รหัสสินค้า WK 4-43 ความหนา อิฐ 9 cm. สามารถรับแรงอัดเฉลี่ยได้ ประมาณ 5 ตัน ต่อ พื้นที่หน้าตัดอิฐ 1 ก้อน

ดังนั้น อิฐบล็อกช่องลม วงกลม สามรถก่อผนังเพื่อ รับน้ำหนักตัวอิฐเอง ได้สูงถึง 1,000 กว่าก้อน อิฐช่องลมถึงจะแตกได้ หรือ ก่อได้สูงถึง 19 เมตร .  เลือกอิฐช่องลม ลวดลาย คุณภาพ ทนทาน ตลอดอายุการใช้งาน เจาะจงเลือก อิฐวงกลม WK-BLOCK นะครับ

 

 

บล็อครักษ์โลกอัจฉริยะ SMART GREEN BLOCK

บล็อครักษ์โลกอัจฉริยะ SMART GREEN BLOCK อิฐตัน FAST BRICK

คอนกรีตบล็อกวงกลม จาก ขยะ อิเล็กทรอนิกส์ โดย รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ

วงกลมบล็อก ขอร่วมเป็นส่วนหนึงในความสำเร็จ ในการวิจัย และ ร่วมกันพัฒนาจากขยะ อิเล็กทรอนิกส์

โดยใช้เป็นส่วนหนึ่งของวัสดุ อิฐตัน FAST BRICK  ทำให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ ลดขยะ ของเสีย

จากภาคอุตสาหกรรม  เป็นการช่วยกันกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบยั่งยืน 

 

 

 

 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค