อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

ทำไม อิฐตัน Fast Brick ถึงเหมาะสมในการก่อผนังคอนโดมิเนียม หรือ โรงแรม

 ++ ทำไม อิฐตัน Fast Brick ถึงเหมาะสมในการใช้เป็นผนังคอนโดมิเนียม หรือ โรงแรม ?++

 

เนื่องจาก ผนัง คอนโดมิเนียม  ,อพาร์เมนต์ หรือ โรงแรม จะมีการติดตั้งงานระบบ ท่อ ต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น ท่อระบบน้ำ ท่อระบบไฟ ก่อนที่จะมีการติดตั้งผนัง ซึ่งระบบผนังอิฐตัน ฟาสบริค Fast BricK สามารถติดดั้งภายหลังจากงานเดินระบบต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เนื่องจาก อิฐตัน Fast Brick  มีขนาดพอเหมาะในการ ก่อผ่านช่องว่างต่างๆ ตัดแต่งเข้ามุมได้โดยง่าย โดยเมื่อติดตั้งผนังอิฐตัน Fast BricK เสร็จ ผนังยังคงมีคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน มีค่ากันเสียง STC 46 ( ที่ความหนารวม 10 ซม ) ซึ่งมากกว่าผนังชนิดอื่นๆ อีกทั้งอิฐตัน ฟาสบริค มีคุณสมบัติ ยึดเกาะปูนฉาบได้เป็นอย่างนี้ ลดปัญหารอยแตกร้าว จากปูนฉาบ และ มีอัตราการทนไฟ 4 ชัวโมง 

ตารางเทียบ ราคาผนังอิฐ FAST BRICK VS.ผนังอิฐมอญ มือ VS.อิฐมอญ มอก.

ตารางต้นทุนผนัง อิฐตัน FAST BRICK เทียบกับ vs ผนังอิฐมอญ มือ vs อิฐมอญ มอก. ที่คามหนาผนัง 10 เซ็นติเมตร พบว่า ผนังอิฐตัน FAST BRICK ทดแทน อิฐมอญ ด้วยคุณสมบัติ ที่ดีกว่า แต่ราคา ถูกว่า โดยเฉลีย ตารางเมตรละ 100 บาท หรือ คิดเป็น 25 % ก่อสร้างได้รวดเร็ว สนใจ ติดต่อ 084 675 4002 , 081 634 5288 

อิฐ Fast Brick แทนอิฐมอญ ก่อเร็ว

 

 

อิฐตัน FAST BRICk วงกลม แทนอิฐมอญ ก่อเร็ว ก่อไว หน้างานสะอาด

ด้วยอิฐคอนกรีคคุณภาพสูง เทียบเท่า อิฐมอญ 5 ก้อน อิฐ fast Brick ก่อได้รวดเร็วกว่า

ผนังมีความแข็งแรงสูง ตามมาตรฐานมอก 59 และ มอก.60 ผนัง ฉาบได้ทั่วไป ลดการแตกร้าว

เนื่องจากอิฐ Fast Brick ดูดซึมน้ำต่ำมาก ( 5% )  กันเสียง 46 เดเซบิล

+++ ผนัง อิฐ Fast Brick แข็งแรงกว่า แต่ ถูกกว่าผนังอิฐมอญ++++

สนใจอิฐวงกลม ติดต่อโทร 084 675 4002 , 081 634 5288 id line: wkblock

ตารางผลิตภัณท์ คอนกรีตบล็อกผนัง วงกลม

 

ตาราง ผลิตภัณท์ คอนกรีตบล็อก วงกลม WK- BLOCK 

 

การคำนวณ ค่า u value คอนกรีตบล็อก

ตัวอย่างการคำนวณ ค่า U value

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม ( W/m2 c) คอนกรีตบล็อกวงกลม

 

ตามประกาศกระทรวงพลังงาน ตารางที่ 1.1 ค่าความต้านทานความร้อนของฟีล์มอากาศสำหรับผนังอาคาร

ค่า Ri = 0.12 , ค่า Ro =0.044

Rt = Ro + R + Ri + R อื่นๆ โดย ค่า R หาจาก ความหนาผนัง / ค่า K

R ของ อิฐตัน FAST BRICK = 0.07 m/ 0.726 = 0.096

Rt = 0.26+0.042 = 0.302

ค่า R ของปูนฉาบ (ซิเมนต์ผสมทราย ) จาก ตารางที่ 1.3 ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ตามประกาศกระทรวงพลังงาน ค่า k = 0.72 ที่ฉาบความหนา 3 ซม (ด้านละ 1.5 cm. )

R ปูนฉาบ = 0.03 /0.72 = 0.042

R ของ คอนกรีตบล็อก 7 ซม = 0.07 m/ 0.436 = 0.16

ค่า ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ R= 0.148   ( 20 มิลลิเมตร )

Rt =0.324 + 0.042+0.148 = 0.514

R ของ คอนกรีตบล็อก 9 ซม = 0.07 m/0.456 =0.153

ค่า ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ R= 0.148 ( 20 มิลลิเมตร )

Rt =0.317+0.042+0.148 =0.507

R ของคอนกรีตบล็อก 14 ซม. (ใช้ค่า K = 0.456 ของคอนกรีตบล็อก 9 ซม)

= 0.14/0.456 = 0.307
ค่า ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ R= 0.16 ( 100 มิลลิเมตร )

Rt =0.471+0.042+0.16 =0.673

R ของคอนกรีตบล็อก 19 ซม. (ใช้ค่า K = 0.456 ของคอนกรีตบล็อก 9 ซม)

= 0.19/0.456 =0.417

ค่า ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ R= 0.16 ( 100 มิลลิเมตร )

Rt = 0.581 + 0.042+0.16= 0.783

ค่า U = 1 /Rt   ( รวมผนังฉาบ )

ค่า U ของ อิฐตัน FAST BRICK = 1/0.302 = 3.31 w/m2 .c

ค่า U ของ คอนกรีตบล็อก 7 cm.  = 1/0.514 = 1.945 w/m2 .c

ค่า U ของ คอนกรีตบล็อก 9 cm. = 1/0.507= 1.972 w/m2 .c

ค่า U ของ คอนกรีตบล็อก 14 cm. = 1/0.673= 1.485 w/m2 .c

ค่า U ของ คอนกรีตบล็อก 19 cm. = 1/0.783= 1.28 w/m2 .c

 

ตัวอย่าง ค่า U ของอิฐมวลเบา ความหนาแน่น 620 กก./ ลบม.

นำค่า K = 0.18 จาก ตารางที่ 1.3 ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของวัสดุต่างๆ

R ของอิฐมวลเบา = 0.075 /0.18 = 0.416   (อิฐมวลเบาความหนา 7.5 cm)

R ของปูนฉาบอิฐมวลเบา = 0.02/0.326 =0.061

U = 1 / (0.044 + 0.416 +0.12+ 0.061) = 1.56 w/m2.c


 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค